Våra tjänster

Allt inom hydraulisk bergspräckning

Primärt leverarar vi hydraulisk/mekanisk spräckning av berg, allt ifrån att sänka källarnivåer inomhus, till att ta bort berg för utbyggnad av garage/altan/swimmingpool/husgrunder/mini reningsverk etc. Överallt där det finns berg som behöver tas bort men att miljön inte möjliggör andra metoder.

Hydraulisk/mekanisk spräckning av berg kräver enormt tålamod och förståelse för rådande geologiska förhållanden. Dvs, vad är det för typ av berg?, är det hårt/mjukt?, finns det naturliga sprickor eller slag i det som underlättar arbetet? Dessa faktorer och många andra gör varje jobb unikt, berget skiljer sig oerhört från plats till en annan.

Offerter skickas därmed efter att vi träffats på aktuell plats för arbetet, då det är omöjligt att på ett professionellt sätt offerera dig rätt tjänst över telefon eller mail.

Bergsprängning

Där det blir mer lönsamt för dig som kund att spränga berg framför att hydrauliskt/mekaniskt spräcka berg så utför vi även bergsprängning. VI ombesörjer allt för och efterarbete gällande sprängning och vägleder dig som kund från start till slut.

Vi innehar samtliga nödvändiga utbildningsbevis utfärdade av Bergutbildarna AB. Sprängkort Klass A,grundkurs i sprängteknik, kurs i sprängteknik för ovanjordsarbeten, kurs i sprängteknik för underjordsarbeten, kurs i sprängteknik för sprängarbetsledare. Borrkort, lätta borriggar, medeltunga borriggar.

Bergspräckning

Primärt levererar vi hydraulisk/mekanisk spräckning av berg, allt ifrån att sänka källarnivåer inomhus, till att ta bort berg för utbyggnad av garage/altan/swimmingpool/husgrunder/mini reningsverk etc.
Överallt där det finns berg som behöver tas bort men att miljön inte möjliggör andra metoder.

Att spräcka berg framför att spränga innebär att allt arbete och kostnader för tillstånd och besiktningar försvinner som är normalt när det skall sprängas. Metoden är skonsam både för människa och miljö, vibrationsfri och effektiv.

Offerter skickas därmed efter att vi träffats på aktuell plats för arbetet, då det är omöjligt att på ett professionellt sätt offerera dig rätt tjänst över telefon eller mail.

Markarbeten

I samband med att vi utför hydraulisk mekanisk bergspräckning eller bergsprängning utför vi även markarbeten. Allt ifrån färdigsinglade ytor för husgrund till rörläggning och tomtplanering. Vi kan ställa upp både mindre maskiner för schaktarbete där det inte lämpar sig med tyngre maskiner och tyngre maskiner där dessa behövs och kan komma fram. Vi tar er hela vägen och ombesörjer hela projektet om ni önskar.

Certifikat

Våra metoder för bergarbete är