om voorkraft ab

Voorkraft det lilla företaget med den stora förmågan.

Vi har all nödvändig utrustning och kunskap för att lösa stora som små jobb gällande hydraulisk mekanisk bergspräckning och bergsprängning. Utöver detta utför vi givetvis de entreprenadarbeten som kan tänkas behövas i samband med att vi tar bort berg. Vi planerar mark, gräver och utför nödvändigt efterarbete för att du skall få det resultat du önskar dig.

Där det är omöjligt att spränga och andra spräckalternativ är för tidsödande och kostsamma erbjuder vi den slutgiltiga lösningen i känsliga och svåra miljöer, både inomhus och utomhus.

Vår moderna maskinpark går i rät linje med EU´s miljökrav och vårat kunnande hjälper dig att få god ekonomi i önskat utfört arbete. Moderna maskiner och korrekt utfört arbete innebär att tiden i arbete kortas av väsentligt.

Vi tror att ordningen på arbetsplatsen återspeglar utfallet på utfört arbete. Vi tror att rätt man på rätt plats och i rätt tid är en nyckel till att kunna göra det vi gör.

Hos oss får du även möjligheten att följa arbetet vi utför till dig genom bandade inspelningar av progressionen i arbetet. Vi monterar kameror och följer det dagliga arbetet och du har möjligheten att själv se hur det fortgår om så önskas. Vi erbjuder även flygfotografering av arbetet.

Certifikat

Våra metoder för bergarbete är