Spräckning maximalt djup 160cm, dränering av fastighet